Title: Regionální jednotky s podvozky typu Jakobs
Other Titles: Regional units with Jacobs´ bogies
Authors: Waldmann, Josef
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Říha Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38524
Keywords: kolejová vozidla;doprava;jakobs;propojení skříní;škoda transportation a. s.
Keywords in different language: rail vehicles;transport;jacobs;connect single-deck;škoda transportation a. s.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na regionální jednotky s podvozky typu Jakobs. Bude zpracována rešerše se zaměřením na Jakobsův podvozek. V rámci diplomové práce se provede návrh vybrané části podvozku. V závěru práce bude provedeno vyhodnocení navržené varianty.
Abstract in different language: The thesis is focused on regional units with bogies of Jacobs type. It will be processed a research with focused on bogies of Jacobs type. In the thesis will design a special part of bogie. In the conclusion of thesis will be evaluated the proposed solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace_Josef-Waldmann_Regionalni-jednoty-s-podvozky-typu-Jakobs.pdfPlný text práce6,81 MBAdobe PDFView/Open
DP_Waldmann_oponent.pdfPosudek oponenta práce788,78 kBAdobe PDFView/Open
DP_Waldmann_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce774 kBAdobe PDFView/Open
Waldmann.pdfPrůběh obhajoby práce254,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.