Title: Návrh smyčky pro validaci solární elektrárny s průběžnými parabolickými zrcadly
Other Titles: Design of validation loop of a solar power plant with parabolic trough mirrors
Authors: Matoušek, Jaroslav
Advisor: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Krupař Pavel, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38525
Keywords: koncentrovaná solární energie;průběžná parabolická zrcadla;akumulace tepelné energie;csp
Keywords in different language: concentrated solar energy;parabolic through mirror;heat energy accumulation
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního zařízení na ověření funkčních principů a komponent pro výrobu elektrické energie pomocí koncentrace solární energie průběžnými parabolickými zrcadly, kde je tepelná energie předávána tekutému kovu zajišťujícímu akumulaci a přenos energie do konverzní jednotky přeměňující tepelnou energii na elektrickou.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the design of an experimental apparatus for verification of functional principles and components for the production of electric energy by the concentration of solar energy, which is utilized by parabolic mirrors. The thermal energy is converted to the liquid metal, which ensures the accumulation and transfer of thermal energy into the conversion unit, which perform transformation of the thermal energy into the electricity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Jaroslav Matousek 2019.pdfPlný text práce13,51 MBAdobe PDFView/Open
DP_Matousek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce688,03 kBAdobe PDFView/Open
DP_Matousek_oponent.pdfPosudek oponenta práce947,56 kBAdobe PDFView/Open
Matousek.pdfPrůběh obhajoby práce218,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.