Title: Návrh manipulačního rámu pro manipulaci se zátkou UPP nádoby reaktoru ITER
Other Titles: Design of lifting frame for ITERs upper port plug (UPP) manipulation
Authors: Šulc, Martin
Advisor: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Svoboda Václav, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38528
Keywords: rám;manipulátor;těžiště;škoda js;jeřáb
Keywords in different language: lifting frame;handling;centre of gravity;škoda js;crane
Abstract: Práce se zabývá návrhem rámu, který bude použit při zvedání diagnostického zařízení jeřábem. Zvedané diagnostické zařízení (zátka UPP) má délku 6m a hmotnost 25t, přenášet jej je však povoleno pouze za přírubu. Rám musí být navržen s ohledem na přenášené ohybové zatížení. Práce obsahuje návrh konstrukčních řešení. Z možných variant je vybrána jedna, která je dále rozpracována.
Abstract in different language: The thesis examines a lifting frame design process. The lifting frame is to be used for lifting the UPP diagnostic container. The container is 6m long and weights around 25t. Handling is, however, allowed only using a flange surface. The lifting frame has to be designed to withstand considerable bending loads. The thesis contains design proposals. Comparison of proposals is made and a desired option is selected. A construction design is made for selected variant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2019 - Sulc.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
DP_Sulc_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce688,24 kBAdobe PDFView/Open
DP_Sulc_oponent.pdfPosudek oponenta práce291,78 kBAdobe PDFView/Open
Sulc.pdfPrůběh obhajoby práce612,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.