Title: Vnímání Rakouska v Plzni
Other Titles: The Perception of Austria in Pilsen
Authors: Komanová, Katrin
Advisor: Ehrenmüller Jürgen, Mag. phil.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38783
Keywords: rakousko v plzni;vnímání rakouska;kvantitativní metoda;kvalitativní metoda;představy o rakousku;představy o rakouských obyvatelích;obraz rakouska;obraz rakouských obyvatel;rakouské stopy v plzni;výzkum
Keywords in different language: research;perception of austria;austria in pilsen;quantitative method;qualitative method;images of austria;images of austria residents;picture of austria;austria footprints in pilsen
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním Rakouska v Pzlni. Práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá historií Plzně do konce Habsburské Monarchie, rakouskými stopami v Plzni a známými osobnostmi, které jsou s Plzní spojeny. Praktická část se zabývá popisem použitých metod a vlastním výzkumem. Výzkum se zaměřuje na různé obyvatele v Plzně. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké mají obyvatelé Plzně představy o Rakousku a jeho obyvatelích, vyhodnocení odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku a nalezení spojitostí mezi jednotlivými vyhodnocenými otázkami. Tyto výsledky byly doplněny odpověďmi z provedených rozhovorů. Na závěr bylo potvrzeno či vyvráceno 6 hypotéz.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the perception of Austria in Pilsen. The thesis was devided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the history of Pilsen to the end of the Habsburg Monarchy, Austrian traces in Pilsen and famous personalities who are connected with Pilsen. The practical part deals with the description of the methods used and the research itself. The research focuses on various residents in Pilsen. The aim of the research was to find out what the inhabitants of Pilsen have in mind about Austria and its inhabitants, to evaluate the answers to individual questions of the questionnaire and to find connections between the individual questions. These results were supplemented by answers from interviews. In conclusion, 6 hypotheses were confirmed or disproved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA, Katrin Komanova.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Komanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce394,82 kBAdobe PDFView/Open
Komanova_OP.pdfPosudek oponenta práce88,04 kBAdobe PDFView/Open
Komanova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce313,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.