Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStočes Jiří, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorFeitl, Štěpán
dc.date.accepted2019-9-10
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:06Z-
dc.date.available2018-6-11
dc.date.available2020-08-24T11:40:06Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-1
dc.identifier77237
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38788-
dc.description.abstractPráce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá historickým vývojem na území českého pohraničí. Autor se zaměřuje na předválečnou dobu, odsun německého obyvatelstva a následný osidlovací proces. Krátce je zmíněn i Vojenský výcvikový prostor Prameny a těžba na Sokolovsku. V druhé části jsou představeny tři obce: Vítkov, Milíře a původní obec Rovná. Třetí a nejdůležitější část vychází z archivního výzkumu. Autor zjišťoval, jak probíhala obnova vzorové socialistické obce Rovná jaké byly její nedostatky a jak se vlastně v tomto "nepovedeném experimentu" žilo. Na konci je nastíněna situace na Rovné po pádu komunistického režimu.cs
dc.format50 s. (107 924)
dc.language.isode
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectzaniklé obcecs
dc.subjectslavkovský lescs
dc.subjectrovnács
dc.subjectebmethcs
dc.subjectsokolovcs
dc.subjectfalkenaucs
dc.subjectodsun německého obyvatelstvacs
dc.subjectosidlovánícs
dc.subjectvojenský výcvikový prostor pramenycs
dc.titleRovná a okolí - zaniklé obce ve Slavkovském lese a pokus o obnovu jedné z nichcs
dc.title.alternativeRovná and surroundings - extinct villages in Slavkovský les and an attempt to restore one of themen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis is divided into three main parts. The first part deals with the historical development of the Czech borderland. The author focuses on the pre-war period, the expulsion of the German population and the subsequent settlement process. He briefly mentions the Military Training Area Prameny and Mining in Sokolov. In the second part, three villages are presented: Vítkov, Milíře, and the original village Rovná. The third and most important part is based on archival research. The author tries to find out how the restoration of the model socialist village Rovná took place, what were its shortcomings and how people actually lived in this "failed experiment". In the end, the situation on Rovná after the fall of the communist regime is briefly mentioned.en
dc.subject.translatedextinct villageen
dc.subject.translatedsokoloven
dc.subject.translatedexpulsion of germanen
dc.subject.translatedsettlement of the czech bordersen
dc.subject.translatedmilitary training areaen
dc.subject.translatedrovnáen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pdf Rovna bp.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Feitl_vp.pdfPosudek vedoucího práce399,54 kBAdobe PDFView/Open
Feitl_op.pdfPosudek oponenta práce395,82 kBAdobe PDFView/Open
Feitl_obh.pdfPrůběh obhajoby práce344,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.