Title: Péče o jmění dítěte a vyživovací povinnost k dítěti
Other Titles: Care for the child's assets and liabilities and duty to maintain and support a child
Authors: Buřič, Václav
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38856
Keywords: péče o jmění dítěte;názor dítěte;rodičovská odpovědnost;opatrovník;insolvence;exekuce;vyživovací povinnost;výživné;subjekty vyživovací povinnosti;zanedbání povinné výživy.
Keywords in different language: care for the child's assets and liabilities;child's opinion;parental responsibility;guardian for the administration of the child's assets and liabilitie;duty to maintain and support a child;alimony;subjects of the duty to maintain and support a child;evasion of alimony payments.
Abstract: Tématem této práce je Péče o jmění dítěte a vyživovací povinnost k dítěti. Cílem této práce je podrobněji rozebrat výše uvedené instituty, zejména co se hmotněprávní části úpravy týče. V jednotlivých kapitolách je poskytnut nejen popis výše uvedených institutů, ale rovněž jsou podrobeny konstruktivní kritice. Tam, kde je to vhodné a účelné se uvádí i návrhy na změnu současné právní úpravy, tj. návrhy de lege ferenda. Autor vychází nejen z odborné literatury, ale rovněž, a v určitých částech práce zejména, z judikatury a samozřejmě z důvodové zprávy.
Abstract in different language: The topic of this doctoral thesis is care for the child's assets and liabilities and duty to maintain and support a child. The goal of this thesis is to examine these legal institutes. The thesis contains not only a description of these institutes, but also a constructive criticism and suggestions on how to improve them. The author uses specialized literature and also specific court decisions to make his points.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Buric.pdfPosudek vedoucího práce164,65 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Buric.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Buric.pdfPrůběh obhajoby práce245,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.