Title: Tvorba výukového programu na podporu výuky statistiky na středních školách
Other Titles: Creation of learning program to support high school statistics
Authors: Harmady, Jan
Advisor: Svoboda, Milan
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3890
Keywords: statistika;kombinatorika;pravděpodobnost;grafy;charakteristiky znaku;Java;výukový program;střední škola
Keywords in different language: statistics;combinatorics;probability;graphs;character features;Java;tutorial;high school;secondary school
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvoření výukového programu na podporu výuky statistiky na střední škole. Program je vytvořen v jazyce Java a distribuován v balíku JAR. Jedná se o desktopovou aplikaci umožňující získat teoretické poznatky ze statistiky, které se vyučuje na středních školách. Program obsahuje kapitoly kombinatorika, pravděpodobnost, grafy a charakteristiky znaku. V každé kapitole lze procvičovat příklady, do kterých se dynamicky generují hodnoty. Program je sestaven tak, aby mohl nahradit nebo doplnit středoškolské učebnice statistiky, kterých se trhu příliš nenachází.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor´s thesis is creation tutorial to support the teaching statistics in secondary schools. Program is created in Java and distributed in JAR file. Tutorial is desctop aplication to acquire knowledge from secondary school statistics. Program includes these chapters combinatorics, probability, graphs and characteristics of the data. Every chapter includes examples to practice with dynamically generated values. The application could replace or support statistics textbooks, which are not on the market too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_jan_harmady.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Harmady - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce552,2 kBAdobe PDFView/Open
Harmady - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce741,31 kBAdobe PDFView/Open
Harmady.pdfPrůběh obhajoby práce283,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.