Title: Analýza a vývoj počítačové kriminality v USA
Other Titles: Analysis and development of computer crime in the U.S.
Authors: Tenková, Lenka
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Potměšil, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3897
Keywords: internet;informační technologie;informační kriminalita;rizika;hrozby;hacking;SPAM;kyberkriminalita
Keywords in different language: internet;information technologies;information criminality;risks;threat;hacking;SPAM;cybercrime
Abstract: Bakalářská práce vyzdvihuje problém současné společnosti týkající se zneužívání informačních technologií a je věnována analýze počítačové kriminality v USA. Tento dokument popisuje historický vývoj počítačové kriminality včetně současné situace. Stručně definuje trestné činnosti, které jsou páchány na Internetu, anebo za jeho využití, a také je rozděluje do různých podskupin. Práce se zabývá vývojem kriminality spáchané v průběhu let 2001 ? 2010 a zároveň popisuje a analyzuje její vývoj. Závěrečná část práce obsahuje zajímavá fakta o počítačové kriminalitě ve světě a dává rady o zásadách bezpečnosti práce s PC a na Internetu.
Abstract in different language: Bachelor thesis highlights problem of nowadays society, which is abusing of information technologies. Thesis is devoted to analysis of computer crime in U.S. and it is dedicated with historical development of computer criminality together with description of current situation. It briefly defines criminal activities, which are committed on Internet or via it. Thesis also divides these activities into different subgroups. It deals with development of criminality committed in the years 2001 ? 2010 and it describes and analyzes its development. The final part contains interesting facts about computer crime in whole World and it gives advices about safety principles - how to work with computer and with Internet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tenkova 2012.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Tenkova - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce674,39 kBAdobe PDFView/Open
Tenkova - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce638,78 kBAdobe PDFView/Open
Tenkova.pdfPrůběh obhajoby práce245,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.