Title: Studium tenkých oxidových vrstev připravených na polymerních substrátech.
Authors: Virágová, Pavla
Advisor: Bláhová Olga, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Prušáková Lucie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38989
Keywords: tenké vrstvy zno;polymerní substráty;vrypová zkouška;lomová houževnatost;rf magnetronové naprašování
Keywords in different language: thin oxide zincs films;polymer substrates;scratch test;bending test;rf magnetron sputtering
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním tenkých ZnO vrstev na flexibilních polymerních substrátech. Vrstvy byly připraveny RF magnetronovým naprašování na PET sbustrát o tloušťce 0.15mm. Hlavní pozornost byla věnována dvěma metodám pro charakterizaci lomového chování, jmenovitě scratch test and bending test. Hlavním cílem bylo popsat vlastnosti vrstev od 100 do 500nm. Bylo zjištěno, že vrstvy nevykazují žádné trhliny až do napětí 0,01875. Při bending testu a s klesající tloušťkou roste hustota trhlin.
Abstract in different language: The present diploma thesis deals with the investigation of thin ZnO films on polymer flexible substrates. The films were prepared by RF magnetron sputtering on the PET substrate with thickness 0.15 mm. Main attention is paid to the two methods for characterization of fracture behaviour, namely scratch test and bending test. The main goal was to describe the properties of the films with thickness from 100 to 500nm. IT was found that films does not exhibit any cracks up to strain 0,01875 during bending test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Viragova_S17N0076K.pdfPlný text práce5,8 MBAdobe PDFView/Open
H_Viragova.pdfPrůběh obhajoby práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
OP_Pavla Viragova_S17N0076K.pdfPosudek oponenta práce178,66 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Pavla Viragova_S17N0076K.pdfPosudek vedoucího práce461 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.