Title: Koroze svařovaných konstrukcí z korozivzdorných ocelí
Authors: Cvrček, Jan
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing. IWE
Referee: Vilcsek Igor, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38997
Keywords: 1.4410;austeniticko-feritická ocel;svařování;plazmové svařování;příčná zkouška tahem;zkouška rázem v ohybu;korozní zkouška;zkouška tvrdosti;zkouška ohybem;koroze;korozi-vzdorná ocel
Keywords in different language: 1.4410;austenitic-ferritic steel;welding;plasma welding;transverse tensile test;charpy impact test;corrosion test;hardness test;bending test;corrosion;stainless steel
Abstract: Diplomová práce řeší návrh, zhotovení svarových spojů z austeniticko-feritické korozivzdorné oceli X2CrNiMoN 25-7-4. Cílem práce bylo vyhodnocení kvality svařených kontrolních vzorků. Kontrolní vzorky jsou hodnoceny sérií mechanických testů - příčná zkouška tahem, zkouška rázem v ohybu a zkouška ohybem. Dále jsou provedeny měření mikrotvrdosti, analýza makro struktury a mikrostruktury. Dále je hodnocena korozní odolnost svaro-vých spojů testem v korozní komoře a následným vyhod-nocením vzorků.
Abstract in different language: The thesis deals with the design, manufacture of welded joints from austenitic-ferritic stainless steel X2CrNiMoN 25-7-4. The aim of the work was to evaluate the quality of welded control samples. Control samples are evaluated by mechanical test sera - transverse tensile test, Charpy impact test and bending test. Furthermore, measurements of microhardness, analysis of macro structure and microstructure are performed. Furthermore, the corrosion resistance of welded joints is evaluated by a corrosion chamber test and subsequent evaluation of the samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cvrcek_2019_koroze_svarovanych_konstrukci_z_korozivzdornych_oceli.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
OP_Cvrcek_S18N0054K.pdfPosudek oponenta práce376,3 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Jan Cvrcek_S18N0054K.pdfPosudek vedoucího práce457,54 kBAdobe PDFView/Open
H_Cvrcek.pdfPrůběh obhajoby práce5,34 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.