Title: Vztah pozice těla a autonomní nervové soustavy
Other Titles: Relation of body position and autonomic nervous system
Authors: Chocholoušková, Veronika
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39170
Keywords: elektrodermální aktivita;nervová soustava;pozice high power;pozice low power
Keywords in different language: electrodermal activity;nervous system;high power position;low power position
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zkoumání existence vztahu mezi autonomní nervovou soustavou a rozdílnými způsoby držení těla. Probandům byl snímán záznam o změnách EDA v pěti testovaných pozicích. Pozice byly rozděleny dle svého charakteru na "high power pose", "low power pose" a neutrální pozici. Výsledky prokázaly značné rozdíly v hodnotách EDA mezi těmito skupinami pozic. U pozic "high power" byly zjištěny vyšší hodnoty dosažené v měření EDA než u pozic "low power" a pozice neutrální. Naopak u pozic "low power" byli naměřeny nejnižší hodnoty v porovnání s pozicemi "high power" a neutrální pozicí.
Abstract in different language: Master's thesis is focused on exploring existence of correlation between the autonomic nervous system and different ways of posture. The probands were examined and a record of EDA changes in five tested positions was taken. The Master's thesis is focused on exploring existence of correlation between the autonomic nervous system and different ways of posture. The probands were examined and a record of EDA changes in five tested positions was taken. The positions were divided according to its character to "high power pose", "low power pose" and a neutral position. The results proved a significant differences in EDA values between these groups of positions. In "high power" positions were recorded higher values in EDA measurement than in "low power" and neutral positions. On the contrary in "low power" positions were found the lowest values in comparison to "high power" and neutral positions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_final.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Chocholouskova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce136,82 kBAdobe PDFView/Open
Chocholouskova V. - OP.pdfPosudek oponenta práce133,56 kBAdobe PDFView/Open
Chocholouskova V..pdfPrůběh obhajoby práce51,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.