Title: Vybraná specifika kreativního žákovského produktu \nl{}a jeho evaluace
Other Titles: Selected specifics of creative pupil product and its evaluation
Authors: Pechová, Radka
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Mach Petr, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39198
Keywords: tvořivost;kreativita;urbanův figurální test tvořivého myšlení;demonstrativní sada stavebnicových komponent;evaluační protokol;hodnocení produktů.
Keywords in different language: creativity;creativity;urban's figural test of creative thinking;demonstration set of modular components;evaluation protocol;product evaluation.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vybraná specifika kreativního žákovského produktu a jeho evaluace. Cílem této práce je prokázat kreativitu žáků prvního stupně bez předkládání vzorku výrobku nebo jeho pracovního postupu. V práci bude také zhodnocen evaluační protokol výrobků demonstrativní sady stavebnicových komponent, její inovace a osobní vyhodnocení. Kreativita žáků se sadou stavebnicových komponent bude porovnána s výzkumem kreativity z validního Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení. Tento test měří kreativitu u jedinců v každém věku.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on selected specifics of the creative pupil product and its evaluation. The aim of this work is to demonstrate the creativity of first degree pupils without submitting a sample of the product or its workflow. The work will also evaluate the evaluation protocol of the demonstration kit of modular components, its innovation and personal evaluation. Student creativity with a set of modular components will be compared with creative research from a valid Urban figural test of creative thinking. This test measures creativity in individuals of every age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Pechova Radka - Ucitelstvi pro 1. stupen ZS.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Posudek op Pechova.pdfPosudek oponenta práce138,72 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho DP_Pechova.pdfPosudek vedoucího práce132,94 kBAdobe PDFView/Open
Pechova protokol780.pdfPrůběh obhajoby práce310,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.