Title: Didaktická hra ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ jako nástroj rozvoje žákovských kompetencí
Other Titles: Didactic game in the teaching of mathematics at primary school as a tool for the development of pupil competencies
Authors: Chmelíková, Michaela
Advisor: Coufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39201
Keywords: matematika;žákovské kompetence;didaktická hra
Keywords in different language: mathematics;pupil competence;didactic game
Abstract: Diplomová práce je členěna na tři části. Část teoretickou, která shrnuje poznatky ze studia odborné literatury. Část praktickou zaměřenou na didaktické hry v učivu matematiky. Část výzkumnou zaměřenou na rozvoj klíčových kompetencí pomocí didaktických her.
Abstract in different language: The Diploma thesis is divided into three parts. The theoretical part which summarizes the knowledge from the study of specialized literature. The practical part whitch is focused on didactic plays in the curriculum of mathematics. And research part which is focused on the development of key competences using didactic games.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Chmelikova.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
Chmelikova hodnoceni747.pdfPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
OP - Chmelikova - Didakticka hra.pdfPosudek oponenta práce150,56 kBAdobe PDFView/Open
Chmelikova protokol765.pdfPrůběh obhajoby práce456,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.