Title: Znázorňování a zobrazovaní těles na 2. st. ZŠ
Other Titles: Solids and their imaging and mapping at elementary schools
Authors: Štaifová, Barbora
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39202
Keywords: volné rovnoběžné promítání;promítání na dvě navzájem kolmé průmětny
Keywords in different language: the free parallel projection;the orthogonal projection on two projection planes that are perpendicular to each other
Abstract: Tato diplomová práce byla zaměřena na znázorňování a zobrazování těles na 2. stupni základní školy. Konkrétně na volné rovnoběžné promítání a dále na pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny. První kapitola je zaměřena na historii výuky zobrazování těles. Ve druhé části ověřuji zda učivo v učebnicích odpovídá očekávaným výstupům žáků. Třetí a čtvrtá kapitola je věnována teorii. Pátá a šestá kapitola je praktickou částí této práce.
Abstract in different language: This thesis was focused on presenting and depiction of the solids for the lower secondary school. Specifically, the free parallel projection and the orthogonal projection on two projection planes that are perpendicular to each other. The first chapter was focused on the history of teaching the depiction of the solids. In the second part I examined if they corresponded with the recommended outlines and the Framework Education Programme. The third and fourth chapter were dedicated to theory. The fifth chapter is the practical part of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znazornovani a zobrazovani teles na 2. st. ZS.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Staifova.pdfPosudek oponenta práce31,16 kBAdobe PDFView/Open
hodnocDP_staifova_fin.doc.pdfPosudek vedoucího práce55,52 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Staifova813.pdfPrůběh obhajoby práce332,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.