Title: Lidové zvyky a tradice na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Folk habits and customs on elementary school
Authors: Příkazská, Tereza
Advisor: Honzíková Jarmila, Prof. PaedDr. Ph.D.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39203
Keywords: lidové zvyky a tradice;1. stupeň základní školy;pracovní činnosti;náměty a pracovní postupy.
Keywords in different language: folk habits and customs;elementary school;craft;themes and operating procedure.
Abstract: Diplomová práce popisuje lidové zvyky a tradice na území České republiky v kontextu jejich historického vývoje až po současnost. Seznamuje s tradicemi, zvyky a obyčeji v rámci ročních období a zaměřuje se především na jejich využitelnost v rámci školního prostředí, zejména pak prvního stupně a školních družin. Zabývá se zařazením námětů do školních osnov a přináší nabídku podnětů včetně jejich realizace, materiálů a pracovních postupů. Jejich využitelnost na základních školách je dokládána fotodokumentací.
Abstract in different language: The diploma thesis describes folk customs and traditions in the Czech Republic in the context of their historical development till the present days. It makes familiar with traditions, customs and habits within the seasons and focuses on their applicability in the school environment, particularly elementary school and after-school childcare. The thesis is concerned with inclusion of the topics into the school curriculum and brings an offer of inspiration including their realization, materials and operating procedure. Their applicability at elementary schools is supported by photographs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prikazska.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Prikazska_hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce30,26 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace-prikazska.pdfPosudek oponenta práce133,85 kBAdobe PDFView/Open
Prikazska protokol779.pdfPrůběh obhajoby práce329,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.