Title: Posloupnosti reálných čísel a řešené příklady
Other Titles: Sequences of real numbers and solved examples
Authors: Bělašková, Pavla
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39205
Keywords: posloupnost;fibonacci;příklady
Keywords in different language: sequences;fibonacci;examples
Abstract: Práce se zabývá posloupnostmi, jejich vlastnostmi, formou zadání a řešenými příklady. Poskytuje stručný přehled vzorců a typových příkladů pro záklaní posloupnosti - aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost a pravdelný přírůstek a úbytek. Dále poskytuje přehled řešených úloh na vyšetřování vlastností posloupností. Ukazuje možnosti převodů mezi jednotlivými typy zadání posloupnosti. Na samém konci se zabývá Fibonacciho posloupností a zlatým řezem.
Abstract in different language: This thesis deals with sequences, their properties, forms assignment and solved examples. This thesis provides a brief overview of formulas and types of examples for basic sequences - arihtmetic sequence, geometric sequence, and regular increment and regular loss. It also provides an overview of solved examples in properties of sequences. It shows the possibilities of conversions between different types of sequences assignment. At the end this thesis deals with Fibonacci sequence and the golden ratio.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Belaskova.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Posudek diplomove prace Belaskova.pdfPosudek oponenta práce140,09 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Belaskova.pdfPosudek vedoucího práce35 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Belaskova796.pdfPrůběh obhajoby práce316,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.