Title: Mezipředmětové vazby ve výuce matematiky \nl{}a ostatních předmětů na prvním stupni ZŠ
Other Titles: Interdisciplinary Relations in Mathematics and other Primary Subjects
Authors: Dvořáková, Renata
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39206
Keywords: mezipředmětové vztahy;vzdělávací cíle;klíčové kompetence žáků;výukové metody;formy výuky;aplikace matematiky;rámcový vzdělávací program
Keywords in different language: interdisciplinary relations;educating targets;pupil´s main competencies;educational methods;educational forms;application of mathematics;educational program
Abstract: Diplomová práce je zpracována na téma "Mezipředmětové vazby ve výuce matematiky a ostatních předmětů na prvním stupni ZŠ". Mezipředmětové vztahy nejsou jednotně definovány v žádné moderní literatuře. Není dostupná ani žádná jednotná studie, která by napomohla aplikaci matematiky do jiných předmětů v praxi. Práce obsahuje čtrnáct příprav na hodinu s aplikací matematiky do různých předmětů. Přípravy byly odučeny v praxi a hodnoceny jak vyučujícími, tak žáky.
Abstract in different language: The main topic of the dissertation is "Interdisciplinary Relations in Mathematics and other Primary Subjects". Interdisciplinary relations are not uniformly defined in any modern literature. There is no single study available to help apply mathematics to other subjects in practice. The thesis contains fourteen preparations for the lesson with the application of mathematics to various subjects. Preparations were taught in practice and evaluated by both teachers and pupils.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezipredmetove vazby ve vyuce matematiky a ostatnich predmetu na prvnim stupni ZS.pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova posudek740.pdfPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Dvorakova.pdfPosudek vedoucího práce29,8 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova protokol764.pdfPrůběh obhajoby práce364,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.