Title: Současný stav předmětu technická výchova na základních školách na Hořovicku
Other Titles: The current state of the subject of technical education at elementary schools in Hořovice district.
Authors: Vonásková, Kristýna
Advisor: Mach Petr, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39208
Keywords: technická výchova;základní škola;dotazník;učitel;vybavenost školy
Keywords in different language: technical education;primary school;questionnaire;teacher;school equipment
Abstract: Diplomová práce se věnuje analýze současného stavu předmětu technická výchova na 2. stupni základních škol na Hořovicku. Práce je členěna do dvou částí - teoretické a průzkumné části. Teoretická část je zaměřena na samotný předmět technické výchovy. Praktická část se zaměřuje na přístup škol na Hořovicku k předmětu technická výchova. Výzkum byl proveden na sedmi základních školách. Na jednotlivých školách jsem vedla rozhovory s učiteli, kteří technickou výchovu vyučují.
Abstract in different language: The diploma thesis is devoted to the analysis of the current state of the subject of technical education on the second level of primary schools in Horovice region. The thesis is divided into two parts - theoretical and research part. The theoretical part is focused on the subject of technical education. The practical part focuses on the approach of schools in Horovice region to the subject of technical education. The research was conducted at seven primary schools. At the individual schools, I conducted interviews with teachers who teach technical education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna Vonaskova, Diplomova prace, 2019.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vp Vonaskova opr.pdfPosudek vedoucího práce144,01 kBAdobe PDFView/Open
vonaskova-oponent-dp-simbartl-2019-2.pdfPosudek oponenta práce198,31 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Vonaskova790.pdfPrůběh obhajoby práce382,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.