Title: Matouš Mandl a jeho význam pro Plzeň
Other Titles: Matouš Mandl and his importance for Pilsen
Authors: Peroutková, Markéta
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39281
Keywords: judr. matouš mandl;rodina mandlových;advokátní kancelář;měšťanská beseda;národní jednota pošumavská;spolek přátel výtvarných umění;obecní zastupitelstvo;městská rada;purkmistr města plzně.
Keywords in different language: judr. matouš mandl;family mandl;law office;czech lawyer;municipal council;city council;mayor od pilsen.
Abstract: JUDr. Matouš Mandl byl český právník, politik a dlouholetý funkcionář české zemské a plzeňské městské správy působící především v 1. polovině 20. století v Plzni. Narodil se 27. ledna 1867 v Plzni v rodině plzeňského zlatníka. Z rodinného prostředí vycházela Mandlova obrovská láska k umění, které od mládí také sbíral. Během let vybudoval rozsáhlou sbírku umění, jež si brzy v Plzni získala znamenitou pověst. Po úspěšném dokončení studií na Univerzitě Karlově si v plzeňské Fodermayerově ulici, dnešní ulici Bedřicha Smetany, otevřel vlastní kancelář. Díky své preciznosti, perfektní znalosti zákona a především vlídnosti k lidem se stal brzy jedním z nejvyhledávanějších advokátů v Plzni. Ačkoliv se specializoval hlavně na průmyslové právo, největšího věhlasu dosáhl jako právní zástupce města, kde úspěšně provedl řadu sporů. Velkou pozornost věnoval také menšinové práci. Již během studií se stal aktivním členem akademického spolku Radbuza, působil řadu let i v Národní jednotě pošumavské či v Okresní péči o mládež. Celý život se snažil o rozvoj kulturního a uměleckého bohatství Plzně. Byl členem a později i dlouholetým starostou Měšťanské besedy, která se pod jeho vedením stala kulturním centrem Plzně. Byl i spoluzakladatelem Spolku přátel výtvarných umění. V rámci tohoto spolku se pak podařila i díky Mandlově činnosti vytvořit plzeňská městská galerie. Kulturu podporoval i v průběhu své dlouholeté činnosti v samosprávě, ve které si prošel všemi funkčními stupni. Byl členem obecního zastupitelstva a městské rady, poslancem zemského sněmu a za války i plzeňským purkmistrem. Po válce působil za národně demokratickou stranu v zemském zastupitelstvu. Veškerou svou činnost aktivně vykonával až do pozdního věku. Matouš Mandl zemřel po těžké nemoci v Plzni dne 23. prosince roku 1948. Na jeho počest je dnes po něm pojmenována jedna z plzeňských ulic a na Mandlově rodném domě v Riegrově ulici umístěna pamětní deska připomínající místo narození posledního purkmistra města Plzně. Hlavním cílem této práce je především vytvoření uceleného shrnutí Mandlovy veřejné činnosti v Plzni. Jelikož se domnívám, že Matouš Mandl je neprávem opomíjenou plzeňskou osobností, snažila jsem se jeho jméno alespoň trochu zviditelnit. Myslím si, že Mandl si, díky své bohaté spolkové, advokátní a samosprávní činnosti, rozhodně zaslouží být v širším povědomí veřejnosti. Práci jsem koncipovala do pěti hlavních kapitol zaměřujících se na Mandlův osobní život a na hlavní směry jeho rozsáhlých činností. Pozornost jsem věnovala i jeho ženě Růženě, synovi Vladimírovi a bratrovi Josefovi. V přílohách uvádím ukázku Mandlovy tvorby a výběr z fotografií.
Abstract in different language: JUDr. Matouš Mandl was a Czech lawyer, a politician and a functionary who worked primarily in the 1st half of the 20th century in Pilsen. He was born on 27th January 1867 in Pilsen. He was one of the most search lawyers in Pilsen. Long time he was a legal representative of the city. His office was located in the street of Bedřich Smetana. Mandl loved and collected art throughout his life. His collection of art belonged to the most important in Pilsen. Mandl was a member of many associations. Such as: Národní jednota pošumavská, Okresní péče o mládež and Spolek přátel výtvarných umění. Very important was his work for Měšťanská beseda which he led for years. For years he worked in self-administration. He was a member of the municipal council and city council. During the First World War he was a mayor of Pilsen. After the war he worked in the regional council. Matouš Mandl died in Pilsen on 23rd December 1948. The aim of the thesis was to make a short and complex summary of Mandl's public activity and introduce the readers of his life events. Since I think it is not very known among Pilsen population, I tried to make it more popular, known and famous. I divided the thesis into 5 chapters which describe Mandl´s life and the main directions of his action. The appendix includes an example of his work and a few photos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Marketa Peroutkova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Peroutkova V.pdfPosudek vedoucího práce383,62 kBAdobe PDFView/Open
Peroutkova O.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Peroutkova P.pdfPrůběh obhajoby práce227,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.