Title: Využití koučinku a mentoringu v rozvoji lidských zdrojů
Other Titles: The use of coaching and mentoring in human resource development
Authors: Foltýnová, Kateřina
Advisor: Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Polášek Patrik, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39329
Keywords: lidské zdroje;rozvoj lidských zdrojů;řízení lidských zdrojů;koučink;mentoring;využití koučinku a mentoringu
Keywords in different language: human resource;human resource development;human resource management;coaching;mentoring;use of coaching and mentoring
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozvojem a řízením lidských zdrojů a zaměřuje se především na metody vedení lidí - koučink a mentoring. Práce obsahuje vlastní průzkum využití koučinku a mentoringu v průmyslových podnicích a identifikuje příležitosti pro využití koučinku a mentoringu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals human resource development and management. It focusses on method - coaching and mentoring. This thesis contains own survey of use of coaching and mentoring in industrial enterprises and identification for use these methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Foltynova.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_BP_Foltynova.pdfPosudek vedoucího práce803,92 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Foltynova.pdfPrůběh obhajoby práce521,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.