Title: Převodník pro měření teploty s výstupem na proudovou smyčku 4-20 mA
Other Titles: The Temperature Transmitter for 2-Wire, 4-20 mA Current Loop
Authors: Netolický, Petr
Advisor: Švarný Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Tureček Oldřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39427
Keywords: termistor;teplotní stupnice;odporové senzory teploty;polovodičové senzory teploty;etalon;operační zesilovač;proudová smyčka
Keywords in different language: thermistor;temperature scale;resistance temperature sensors;semiconductor temperature sensors;reference standard;operational amplifier;current loop
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh realizaci a popis převodníku pro měření teploty v akustické laboratoři. Práce také zahrnuje popis nejčastěji používaných odporových čidel teploty. Součástí je i porovnání realizovaného převodníku s komerčně prodávaným kalibrovaným přístrojem. Práce zahrnuje naměření převodní charakteristiky převodníku vztažené ke kalibrovanému etalonu.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the design of the transducer for measuring the temperature in acoustic laboratory. The thesis includes description on resistance based temperature sensors. Another part of the thesis is comparison of the transducer with commercial calibrated device. The thesis also includes measurement of transducer conversion characteristics related to the calibrated standard.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Netolicky 2019.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
074935_oponent.pdfPosudek oponenta práce912,56 kBAdobe PDFView/Open
074935_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce981,33 kBAdobe PDFView/Open
074935_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce63,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.