Title: Ĺétude comparative de la langue des jeunes Français dans la communication courante
Other Titles: Ĺétude comparative de la langue des jeunes Français dans la communication courante
Authors: Bednářová, Kateřina
Advisor: Fournier Rémy
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39492
Keywords: lingvistika;francouzský jazyk;sociolingvistika;slovotvorba;francouzi;neologismy;mladá generace;argot
Keywords in different language: linguistics;french language;sociolinguistics;word formation;french;neologisms;young generation;argot
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na jazyk mladých Francouzů ve 21. století. V teoretické části popisuje základní lingvistické definice, procesy slovotvorby ve francouzském jazyce a představuje formy standardní a nestandardní francouzštiny. Dále popisuje znaky mladé generace a zdroje, které ovlivňují jejich vyjadřování. Praktická část má za cíl vytvořit glosář slov užívaných mladou generací a ověřit rozšířenost a znalost nestandardních slov dotazníkem, distribuovaným francouzským a českým respondentům, kteří studují francouzský jazyk ve svém oboru.
Abstract in different language: The work focuses on the language of young French people in the 21st century. The theoretical part describes the basic linguistic definitions, the types of word formation in French and presents variations of standard and non-standard French. It also describes the characteristics of the younger generation and the sources that influence their expression. The practical part aims to create a glossary of words used by the younger generation and to check the use and knowledge of non-standard words using a survey distributed to French and Czech people who are learning French in the university field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Bednarova (final).pdfPlný text práce632,5 kBAdobe PDFView/Open
Bednarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce690,84 kBAdobe PDFView/Open
Bednarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce738,39 kBAdobe PDFView/Open
Bednarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce321,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.