Title: Civilisation et francophonie : la présence des Français dans la région de Plzen
Other Titles: Civilization and Francophonie: the presence of the French in the region of Plzen
Authors: Svobodová, Natalie
Advisor: Fournier Rémy
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39493
Keywords: migrace;emigrace;imigrace;migrační politika;francouzi v české republice;francouzské instituce a společnosti;evropská unie
Keywords in different language: migration;emigration;immigration;migration policy;french institutions and companies;european union
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem migrace lidské populace v Evropské unii, a to se zaměřením na občany Francie žijící v České republice. Práce uvádí různé skutečnosti, které migraci provázejí, představuje migrační politiku Evropské unie, její pravomoci řídit příliv přistěhovalců a opatření, která může Evropská unie zavést. Dále představuje nejzásadnější francouzské instituce a společnosti působící v České republice a nový projekt, který se týká pracovních příležitostí, jež tyto instituce nabízejí Francouzům ve spolupráci s Evropskou unií. Pro dosažení cílů práce, jsme se rozhodli udělat malý průzkum, který nám pomohl těchto cílů dosáhnout.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic of migration of the human population in the European Union, focusing on the citizens of France living in the Czech Republic. The report presents the various facts that accompany migration, the European Union's migration policy, its competence to manage the influx of immigrants and the measures that the European Union can implement. In addition, it presents the most important French institutions and companies operating in the Czech Republic and a new project on job opportunities that these institutions offer to the French in cooperation with the European Union. To achieve the goals of the study, we decided to do a little research to help us achieve these goals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Svobodova- final.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce547,14 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova - oponent.pdfPosudek oponenta práce748,29 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce306,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.