Název: Dopravní obslužnost SO ORP Tachov
Další názvy: Transport serviceability in SO ORP Tachov
Autoři: Kuchynková, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Oponent: Kebza Martin, Mgr.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39511
Klíčová slova: dopravní obslužnost;autobusová doprava;železniční doprava;koeficient dopravní obslužnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: transport serviceability;bus transport;rail transport;regions;coefficient of transport service
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu dopravní obslužnosti SO ORP Tachov, která obsahuje zhodnocení úrovně obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou. Úroveň je určována pomocí tzv. kvocientu dopravní obslužnosti pro jednotlivé tři oblasti se statutem správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem. Dalším kritériem pro zhodnocení je časová a frekvenční dostupnost, autobusovou a železniční dopravou, ze všech obcí a měst SO ORP Tachov. Pro tuto práci se jedná a hodnocení úrovně obslužnosti do školských zařízení (střední škola), do zdravotnických zařízení (poliklinika, nemocnice), do areálů/oblastí s pracovními příležitostmi pro více než 300 zaměstnanců.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on the analysis of the transport service of the SO ORP Tachov, which contains an evaluation of the level of serviceability by public bus transport. The level is determined by means of the so-called quotient of transport services for individual three areas with the status of the administrative district of the municipality with authorized municipal office. Another criterion for evaluation is time and frequency availability, by bus and rail transport, from all municipalities and towns of SO ORP Tachov. For this work, it is the assessment of the level of serviceability to school facilities (secondary school), to health care facilities (health center, hospital), to areas / areas with jobs for more than 300 employees.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kuchynkova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuchynkova_0.pdfPosudek oponenta práce43,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuchynkova_1.pdfPosudek vedoucího práce191,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuchynkova_2.pdfPrůběh obhajoby práce202,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39511

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.