Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
dc.contributor.authorBalgová, Tereza
dc.contributor.refereeKebza Martin, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-3
dc.date.accessioned2020-08-24T11:45:41Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:45:41Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier78032
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39513
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na administrativně správní vývoj správního obvodu okresu Jindřichův Hradec. Administrativně správní vývoj je analyzován od roku 1921 do současnosti. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část bakalářské práce je zaměřena na rozbor literatury a jsou zde vysvětleny stěžejní pojmy, které pomohou při samotném analyzování administrativně správního vývoje. Mimo to, je zde rozebrán i administrativní vývoj v České republice od roku 1921. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na samotný administrativně správní vývoj současného okresu Jindřichů Hradec od roku 1921 do současnosti. Dále jsou zde analyzovány obce a sídla od roku 1921 do současnosti. Pro přehlednost získaných dat jsou tvořeny mapové výstupy a tabulky. Mapové výstupy jsou tvořeny pomocí programu ArcGis a dat z Historického Gisu.cs
dc.format87 s. (109 820 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectokres jindřichův hradeccs
dc.subjectsprávní obvodcs
dc.subjectsprávní vývojcs
dc.subjectobeccs
dc.subjectsídlocs
dc.titleAdministrativně správní vývoj okresu Jindřichův Hradeccs
dc.title.alternativeAdministrative development of the district of Jindřichův Hradecen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on administrative development of administrative county of the Jindřichův Hradec. Administrative development is analyzed from 1921 to the present. The bachelor thesis is divided into two parts. The first part of the bachelor thesis is focused on the analysis of literature and the explanation for the key concepts, that will help in the actual analysis of administrative development. In addtion, the administrative development in the Czech Republic since 1921 is also discussed. The sekond part of the thesis is focused on the administrative development of the current distrikt of Jindřichův Hradec from 1921 to the present. Furthermore, municipalities and settlements from 1921 to the present are analyzed. For the sake of clarity of the data, there are map outputs and tables. Map outputs are created by ArcGis program and with usage of Historical Gis data.en
dc.subject.translatedjindřichův hradec districten
dc.subject.translatedadministrative districten
dc.subject.translatedadministrative developmenten
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedresidenceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balgova- Bakalarska prace.pdfPlný text práce8,95 MBAdobe PDFView/Open
Balgova.pdfPosudek oponenta práce42,23 kBAdobe PDFView/Open
Balgova_0.pdfPosudek vedoucího práce133,85 kBAdobe PDFView/Open
Balgova_1.pdfPrůběh obhajoby práce59,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.