Title: Rozbor možností implementace prezentačních webů spolkových organizací
Other Titles: Analysis of the possibilities of implementation of the presentation sites of small organizations
Authors: Mrňavý, Jiří
Advisor: Plevný Miroslav, Prof. Dr. Ing.
Referee: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39516
Keywords: web;webová aplikace;rozhodovací graf;náklady;hosting;spolek
Keywords in different language: web;web application;decision graph;costs;hosting small organizations
Abstract: Práce je zaměřená na zpracování rozboru možností implementace prezentačních webů. Výsledkem je rozhodovací graf s cílem určit vhodný způsob jejich vývoje a nasazení. Rozhodovací graf je sestrojen na základě v práci nadefinovaného stromu možností a je univerzální pro spolky a další neziskové a zájmové organizace. Součástí rozhodovacího grafu jsou náklady na implementaci a první rok provozu reprezentativních řešení. Použití grafu je demonstrováno na Spolku včelařů Čelákovice. Z důvodu nutnosti učinění rozhodnutí na valné hromadě, jsou představeny dva scénáře, které jsou ve spolku realizovatelné.
Abstract in different language: Thesis is focused on analysis of possibilities of implementation of presentation websites. The result is a decision graph to determine the appropriate way to develop and deploy them. The decision graph is constructed based on the work of a defined options tree and is universal for non-profit small organizations The decision graph includes the implementation costs and the first year of operation of representative solutions. The use of graph is demonstrated at the Spolek Včelařů Čelákovice. Because of the need to make a decision at the general meeting, two scenarios that are possible to follow are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mrnavy_ImplementaceWebu_2019.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
DP-Hodn_Mrnavy-Jiri_KEM_2019.pdfPosudek vedoucího práce224,86 kBAdobe PDFView/Open
DP_Mrnavy_OP.pdfPosudek oponenta práce228,82 kBAdobe PDFView/Open
Mrnavy - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce71,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.