Title: Manipulátor pro indukční ohřevy
Other Titles: Manipulator for induction heating processes
Authors: Knedlík, Michal
Advisor: Rot David, Ing. Ph.D.
Referee: Jiřinec Stanislav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40198
Keywords: manipulátor;labview;krokový motor;algoritmus;studený kelímek;ism
Keywords in different language: manipulator;labview;stepper motor;algorithm;cold crucible;ism
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vytvoření manipulátoru sloužícího k zasouvání zařízení nebo měřících systémů do komory studeného kelímku. Polohovací systém je tvořen nosným rámem, ovládacím panelem a hlavním rozvaděčem. Přesné polohování základny a řízení systému zajišťuje PLC CompactRIO 9081 od firmy National Instruments. Systém je pohodlně ovladatelný z dotykového displeje Weintek. Řídící algoritmus byl vytvořen v objektově orientovaném prostředí LabVIEW. Tato práce měla několik vývojových částí. Nejprve bylo nutné vytvořit strojní část, tzn. nosný rám pro upevnění na komoru studeného kelímku, převod rotačního pohybu motoru pomocí kuličkového šroubu a matice zabudované v základně na pohyb vertikální posuvný. Poté následovala příprava elektrických schémat a zapojení jednotlivých elektrických obvodů. Nezbytnou částí bylo vytvoření řídícího algoritmu v prostředí LabVIEW a uživatelské rozhraní pro ovládání manipulátoru z dotykového displeje. V závěrečné fázi bylo nezbytné systém odzkoušet a doladit jednotlivé funkce.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on creating a manipulator which is used to insert equipment or measuring systems into the chamber of a cold crucible. The positioning system consists of a supporting frame, a control panel and the main switchboard. Precise base positioning and system control are provided by the National Instruments CompactRIO 9081 PLC. The system is conveniently operated from the Weintek touch screen. The control algorithm is created in an object-oriented environment called LabVIEW. This work had several developmental parts. First, it was necessary to create a machine part, i.e. to create the supporting frame for the mounting on the cold crucible chamber, converting the rotary motion of the motor by a ball screw and a nut integrated into the base to a vertical sliding motion. This was followed by the preparation of electrical diagrams and wiring of individual electrical circuits. An essential part was the creation of the control algorithm in LabVIEW and a user interface for controlling the manipulator from the touch screen. In the final phase, the system was tested and the individual functions were debugged.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Manipulator_pro_indukcni_ohrevy_Knedlik.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
082193_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
082193_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
082193_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce55,03 kBAdobe PDFView/Open
Elektricke_schema_manipulator.pdfVŠKP - příloha496,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.