Title: Monitoring úrovně a struktury pohybové aktivity dětí na druhém stupni základní školy
Other Titles: Monitoring of level and structure of physical activity at lower secondary education
Authors: Slavík, Jakub
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40295
Keywords: úroveň pohybové aktivity;struktura pohybové aktivity;adolescence;ipaq dotazník;yap dotazník
Keywords in different language: level of physical activity;structure of physical activity;adolescence;ipaq questionnaire;yap questionnaire
Abstract: Diplomová práce se zabývá monitoringem úrovně a struktury pohybové aktivity žáků na víceletém gymnáziu. Výzkumný soubor tvořili žáci Střední odborné školy a Gymnázia Rokycany. Monitoringu se zúčastnilo 112 studentů (61 dívek a 51 chlapců). Úroveň a strukturu pohybové aktivity jsme zjišťovali pomocí dotazníků YAP a IPAQ a dále pomocí dotazníku sportovních preferencí a dotazníku hodnocení školní tělesné výchovy, které byly vyplněny on-line v sytému INDARES.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the monitoring of the level and structure of the movement activity of the multi-year grammar school´s students. The research group was made by students of the high specialized school and the grammar school in Rokycany. 112 students (61 girls and 51 boys) participated the monitoring. The level and the structure of the movement activity were found out via the questionnaires YAP and IPAQ and then via a questionnaire of the sports preferences and a questionnaire of the PE evaluation at school, which were filled in online in the INDARES system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slavik DP .pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Slavik J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce140,72 kBAdobe PDFView/Open
Slavik J. - OP.pdfPosudek oponenta práce136,08 kBAdobe PDFView/Open
Slavik J..pdfPrůběh obhajoby práce57,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.