Title: Balanční cvičení v hodinách tělesné výchovy na 1.stupni základní školy pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému
Other Titles: Balancing Exercises in Physical Education Lessons in Primary School to Activate the Profound Stabilization System
Authors: Žídková, Kateřina
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40298
Keywords: hluboký stabilizační svalový systém;balanční pomůcky;mladší školní věk;držení těla
Keywords in different language: profound stabilization system;balancing aids;early school age;body posture
Abstract: V diplomové práci bude zpracováno téma využívání balančních pomůcek v hodinách tělesné výchovy. Teoretická část se zaměří na popis hlubokého stabilizačního svalového systému, vysvětlí pojem mladší školní věk dětí a představí balanční pomůcky vhodné k zařazení do hodin TV. Praktická část nabídne přehled cviků s balančními pomůckami, které lze využívat v hodinách TV. Poslední částí diplomové práce budou ukázky příprav hodin se zařazením těchto cvičení. Vytvoření metodických materiálů ukázkových cvičení s balančními pomůckami pro učitele tělesné výchovy na 1. stupni je hlavním cílem této diplomové práce.
Abstract in different language: In this thesis, I will create a methodical guide for teachers of physical education in the first stage of elementary school. The theoretical part will describe early school age for which the classes and exercises will be intended, with the next chapter focusing on the related core and body posture. The last chapter will be devoted to balancing aids that will subsequently be used in the practical part. The first practical section will include a set of pictures with balancing aids followed by theoretical descriptions. The second part will consist of preparations of physical education classes for elementary school that will consist of exercises described in the first part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Katerina Zidkova.pdfPlný text práce5,66 MBAdobe PDFView/Open
Zidkova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce158,13 kBAdobe PDFView/Open
Zidkova K. - OP.pdfPosudek oponenta práce176,67 kBAdobe PDFView/Open
Zidkova.pdfPrůběh obhajoby práce43,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.