Title: Porovnání EMG signálu u provedené pohybové dovednosti a při její imaginaci
Other Titles: Comparison of the EMG signal for the motor skills and imagination
Authors: Drahokoupilová, Adéla
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40312
Keywords: elektromyografie;pohybová dovednost;imaginace;relaxace.
Keywords in different language: electromyography;motor skills;imagination;relaxation.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zjištění existence vztahu mezi svalovým podrážděním při pohybu a při následné imaginaci. Výzkumný soubor tvořilo 25 studentů Centra tělesné výchovy a sportu ve věku 20-26 let. Testovaným osobám byla aktivita svalu měřena pomocí povrchové EMG při modifikovaném testu statické rovnováhy následně při relaxaci a poté při imaginaci tohoto testu. Byly porovnány hodnoty kladinka-skutečný výkon, kladinka-relaxace a kladinka imaginace. Výsledky ukázaly, že hodnoty kladinek jsou na sobě závislé a pohlaví nemá na tyto hodnoty žádný vliv. Pohlaví má naopak vliv na velikost změny průběhu EMG křivky v čase s výsledkem, že muži mají větší hodnotu velikosti změny průběhu EMG křivky v čase než ženy.
Abstract in different language: This Diploma Thesis focuses primarily on the relationship between muscles in motion stimulations followed by muscle imagination. This data was collected from a study group contain of 25 students of the Center for Physical Education and Sport in the age of 20-26.Test subjects were exposed to various muscle timulation and data then collected by using EMG screening. The test subjects were actively measured by surface EMG in a modified static balance at relaxation and in the imagination of this test. Collected data was compared between beam- real performance, beam- relaxation and beam- imagination of EMG. Results showed that all the beam values are independent on one each other and gender has no influence on test results from this test. Where gender has influenced test results were data collected from the EMG graph in relation to time, with the result that men have greater value changes over the EMG curve over time than women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Adela_Drahokoupilova.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce147,41 kBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova A. - OP.pdfPosudek oponenta práce132,48 kBAdobe PDFView/Open
Drahokoupilova.pdfPrůběh obhajoby práce47,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.