Title: Účetní a daňová specifika vyplývající ze zaměření činnosti zvoleného ekonomického subjektu
Other Titles: Accounting and tax specifics based on the focus of the activities of the selected economic subject
Authors: Pšeidová, Kateřina
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40338
Keywords: nestátní neziskové organizace;zapsaný spolek;účetnictví;daně
Keywords in different language: non-profit organizations;registered association;accountancy;taxes
Abstract: Tato bakalářská práce řeší účetní a daňová specifika nestátních neziskových organizací. Teoretická část se zabývá všemi právními formami těchto organizací, avšak zaměřuje se především na zapsané spolky. Cílem této práce je navrhnout doporučení na zlepšení finanční situace Hospice svatého Lazara.
Abstract in different language: This bachelor thesis solves accounting and tax specifics of non-profit organizations. The theoretical part deals with all legal forms of these organizations, but focuses mainly on registered associations. The aim of this work is to propose recommendations to improve the financial situation of the Hospice of St. Lazarus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Pseidova, K17B0114P.pdfPlný text práce763,46 kBAdobe PDFView/Open
BP_Pseidova_VP.pdfPosudek vedoucího práce339,87 kBAdobe PDFView/Open
BP_Pseidova_OP.pdfPosudek oponenta práce244,28 kBAdobe PDFView/Open
BP_Pseidova.pdfPrůběh obhajoby práce88,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.