Title: Nákupní proces v podniku - optimalizace řízení nákupu ve vybraném podniku
Other Titles: Corporate Purchase Process - Purchase Management Optimization of the Entire Company
Authors: Černá, Zlata
Advisor: Říhová Pavla, Ing.
Referee: Číž Josef, Dipl. Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40345
Keywords: nákup;zásoba;objednávání materiálu;abc analýza;sklad;pojistná zásoba
Keywords in different language: purchasing;stock;pruchase orders;abc analysis;warehouse;safety stock
Abstract: Tato bakalářská práce řeší problematiku optimalizace velikosti pojistné zásoby a to v množstevním i finančním vyjádření ve společnosti Linde Pohony, spol. s r. o. - pro výrobní podnik Kion Group v Ostrově u Stříbra. Cílem bylo navrhnout uvolnění finančních prostředků vázaných v zásobách materiálu.
Abstract in different language: This particular Bachelor Thesis deals with the dilemma of the optimization of the safety stock capacity, and both in the quantitative as well as financial point of outputs generated by the company Linde Pohony, spol. s r.o. - purposely stipulated for Kion Group, a production company, located in Ostrov at Stříbro, the Czech Republic. The objective of the thesis was to propose certain proportionate financial savings fixed in material stocks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cerna.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
BP_Cerna_VP.pdfPosudek vedoucího práce171,79 kBAdobe PDFView/Open
BP_Cerna_OP.pdfPosudek oponenta práce143,37 kBAdobe PDFView/Open
BP_Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce77,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.