Title: Komparace zdanění vybraných forem podnikání s využitím konkrétních příkladů
Other Titles: Comparison of selected business forms taxation using specific examples
Authors: Kuncová, Petra
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40348
Keywords: podnikání;formy podnikání;daně;daňová soustava;základ daně;daňové zatížení
Keywords in different language: business;forms of business;tax;tax system;tax base;tax burden
Abstract: Bakalářská práce se zabývá stanovením základu daně jednotlivých forem podnikání a následnou komparací daňového zatížení při použití konkrétních příkladů. Teoretické podklady se zaměřují na základní právní formy podnikání a na charakteristiku daňové soustavy České republiky.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on tax base assessment of various forms of business and a subsequent comparison of the tax burden using specific examples. The theoretical framework focuses on elementary business forms and the Czech tax system characteristics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kuncova_VP.pdfPosudek vedoucího práce347,74 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kuncova_OP.pdfPosudek oponenta práce231,76 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kuncova.pdfPrůběh obhajoby práce105,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.