Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Competitiveness Analysis of the Selected Company
Authors: Novotná, Stanislava
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Svoboda Václav, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40351
Keywords: konkurence;konkurenceschopnost;pest;pestle;porterův model pěti sil;swot analýza
Keywords in different language: competition;competitiveness;pest;pestle;porter's model of five forces;swot analysis
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti podniku Prodejna náhradních dílů Planetová. Teoretická část definuje pojmy konkurence a konkurenční strategie, dále popisuje metody analýzy, které jsou použity v praktické části. V druhé části jsou tyto metody aplikovány do praxe a jsou vytvořeny návrhy na opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti vybraného podniku.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the analysis of the competitiveness of the company car parts shop Planetová. The theoretical part defines the concepts of competition and competitive strategy, further defines the methods of analysis that are used in the practical part.In the second part, these methods are applied in practice and proposals for measures to increase the competitiveness of the selected company are created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NovotnaStanislava.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
BP_Novotna_VP.pdfPosudek vedoucího práce246,98 kBAdobe PDFView/Open
BP_Novotna_OP.PDFPosudek oponenta práce219,46 kBAdobe PDFView/Open
Novotna.pdfPrůběh obhajoby práce112,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.