Title: Správní organizace ve 20. letech 20. století
Other Titles: Administrative organization in the 1920's
Authors: Levinskaya, Maria
Advisor: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40422
Keywords: veřejná správa;státní správa;územní samospráva;stát;reforma;ústava;zákon o župním zřízení;župy;organizační zákon;země.
Keywords in different language: public administration;state administration;local government;country;reform;constitution;county act;county;organization act;state.
Abstract: Tématem této práce je organizace správy v období počátečního vývoje Československé republiky. Organizace správy na celém území Československé republiky však neprobíhala stejným způsobem, a proto se zaměříme na podrobnější popis počáteční organizaci správy zvlášť na území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Nejpodrobněji se budeme věnovat nejdůležitějším zákonům období dvacátých let, kterými jsou zákon o župním zřízení a tzv. organizační zákon. Zaměříme se na vymezení důvodů a cílů reforem, na průběh jejich přijetí a pokusy realizace. Nezbytnou součásti je také hodnocení župního a organizačního zákonů, příčiny jejich nefunkčnosti.
Abstract in different language: The topic of this work is the organization of administration in the period of early development of the Czechoslovak Republic. However, the organization of administration in the whole territory of the Czechoslovak Republic did not proceed in the same way, and therefore we will focus on a more detailed description of the initial organization of administration especially in the territory of Bohemia, Moravia, Silesia, Slovakia and Carpathian Ruthenia. We will focus on the most important acts of the 1920s, namely the County Act and the Organizational Act. We will focus on defining the reasons and objectives of the reforms, the course of their adoption and attempts to implement them. An essential part is also the evaluation of county and organizational laws and the causes of their malfunction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-2.pdfPlný text práce505,97 kBAdobe PDFView/Open
BP - Levinskaya.pdfPosudek vedoucího práce528,33 kBAdobe PDFView/Open
OP - Levinskaya.pdfPosudek oponenta práce562,54 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Levinskaya.pdfPrůběh obhajoby práce284,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.