Title: Výkon rodičovské odpovědnosti před a po rozvodu manželství
Other Titles: Execution of parental responsibility before and after divorce
Authors: Bártová, Andrea
Advisor: Spurná Kristýna, JUDr.
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40498
Keywords: rodinné právo;rodičovství;rodiče;dítě;rodičovská odpovědnost;manželství;rozvod
Keywords in different language: family law;parenthood;parents;child;parental responsibility;marriage;divorce
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou výkonu rodičovské odpovědnosti před a po rozvodu manželství ve světle současné právní úpravy a soudní judikatury. Jejím obsahem je výčet nejdůležitějších pojmů, se kterými se lze v oblasti rodičovské odpovědnosti setkat. Část práce je zaměřena i na procesní otázky související s danou problematikou. Cílem této práce je seznámení se s pojmem rodičovské odpovědnosti a jeho zasazení do kontextu v rámci úpravy českého rodinného práva.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the issue of parental responsibility before and after divorce according to the current legislation and judicial case law. It contains a list of the most important terms that can be encountered in the area of parental responsibility. Part of the work is also focused on procedural issues related to the topic. The aim of the thesis is to get familiar with the concept of parental responsibility and its setting in the context of the regulation of Czech family law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Bartova Andrea.pdfPosudek vedoucího práce134,52 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Bartova Andrea.pdfPosudek oponenta práce55,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Bartova A..pdfPrůběh obhajoby práce265,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.