Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPovažan, Radim
dc.contributor.refereeKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:01Z-
dc.date.available2019-1-30
dc.date.available2020-11-10T00:31:01Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-9
dc.identifier81205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40515
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu. Obsah práce je kromě úvodu a závěru dále rozdělen do dalších tří kapitol, které na sebe logicky navazují a dohromady vytváří komplexní přehled o dané problematice. V první kapitole dochází k vymezení základních pojmů jako společné jmění manželů, jeho režimy a správa. Druhá kapitola se věnuje skutečnostem, které vedou k vypořádání společného jmění manželů. Třetí kapitola je stěžejní a zabývá se vypořádáním společného jmění manželů rozhodnutím soudu. Konkrétně zahrnuje zákonné zásady pro vypořádání, návrh, který se k soudu podává a také způsoby, kterými soud může společné jmění manželů vypořádat.cs
dc.format83 s. (186 607 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectspolečné jmění manželůcs
dc.subjectvypořádání rozhodnutím souducs
dc.subjectzásady vypořádánícs
dc.subjectzpůsoby vypořádánícs
dc.titleVypořádání společného jmění manželů rozhodnutím souducs
dc.title.alternativeSettlement of community property of spouses by a court decisionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis pursues to the settlement of community property of spouses by a court decision. The content of the diploma thesis except introduction and conclusion is divided to three chapters which rationally follow up into creation of the complex overview of the given issue. In the first chapter the author occurs to definition of basic facts such as community property of spouses, its regimes and its management. The second chapter is focused on causes leading to settlement of community property of spouses. The third and also crucial chapter is dedicated to the settlement of community property of spouses by a court decision. Specifically includes legal principles and proposal which is being submitted to the court and also ways how the court can settle the community property of spouses.en
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedcommunity property of spousesen
dc.subject.translatedsettlement by a court decisionen
dc.subject.translatedsettlement principlesen
dc.subject.translatedmethods of settlementen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyporadani SJM rozhodnutim soudu.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Povazan.pdfPosudek oponenta práce46,64 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Povazan.pdfPosudek vedoucího práce280,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Povazan.pdfPrůběh obhajoby práce295,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.