Title: Žaloby na ochranu vlastnického práva
Other Titles: Actions for protection of ownership right
Authors: Kocmoudová, Tereza
Advisor: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Referee: Kapitánová Blanka, JUDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40527
Keywords: občanské právo;ochrana vlastnictví;vlastnické právo;žaloba;vlastnická žaloba;imise;sousedské právo
Keywords in different language: civil law;protection of ownership right;ownership right;title action;action to protect the ownership right;neighbour's law
Abstract: Diplomová práce se zabývá žalobami na ochranu vlastnického práva. Základními žalobami na ochranu vlastnického práva jsou žaloba na vydání věci a žaloba zápůrčí, ale v práci je věnovaná část i žalobě určovací. Poslední kapitola upravuje problematiku sousedských práv.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is the actions to protect ownership rights. At the beginning of this thesis is to deal with the history of ownership and actions. The following chapter is about the current concept of the actions to protect the owner. The last three sections are to deal with detailed analysis of vindication action, negatory action, and Neighbour's Law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kocmoudova.pdfPlný text práce713,69 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho Kocmoudova.pdfPosudek vedoucího práce216,25 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kocmoudova.pdfPosudek oponenta práce32,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kocmoudova.pdfPrůběh obhajoby práce259,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.