Title: Identifikace matematického modelu trakční baterie
Other Titles: Identification of traction battery mathematical model
Authors: Goran, Petr
Advisor: Komrska Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40652
Keywords: trakční lithiové baterie;elektrická vozidla;matlab;simulink;matematické modelování;simulace;nedc;wltp;soc
Keywords in different language: traction lithium battery;electric vehicle;matlab;simulink;mathematic model;simulation;nedc;wltp;soc
Abstract: Předkládaná práce je zaměřena na identifikaci jednoduchého modelu lithiové trakční baterie. Model byl stanoven na základě série měření bateriového článku. Měření zohledňovala zejména změny vybíjecího proudu a teploty. Na základě série provedených měření byl identifikován Théveninův model. Na sestaveném modelu elektrického vozu byly provedeny simulace spotřeb a dojezdů s modelem bateriového článku v závislosti na teplotě a metodice NEDC a WLTP.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the identification of a simple mathematic model of a lithium traction battery. The model was determined based on a series of battery cell measurements. The measurements mainly took into account changes in the discharge current and temperature. Based on a series of measurements, Thevenin's model was identified. On the assembled model of the electric vehicle, simulations of consumption and range were performed with the model of the battery cell depending on the temperature and the NEDC and WLTP test cycles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Identifikace_matematickeho_modelu_trakcni_baterie.pdfPlný text práce5,53 MBAdobe PDFView/Open
082287_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
082287_oponent.pdfPosudek oponenta práce909,7 kBAdobe PDFView/Open
082287_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce62,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.