Title: Určení činitele elektromotorické síly bezkartáčového stejnosměrného stroje
Other Titles: The Determination of Electromotive Force Coefficient of a Brushless Direct Current Machine
Authors: Dražan, Jiří
Advisor: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Laksar Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40658
Keywords: bezkartáčový stejnosměrný motor;bldc;činitel elektromotorické síly;dynamický model;elektromagnetický návrh;indukované napětí;lichoběžníkový;metoda konečných prvků;rotor;sinusový;stator;vnější rotor
Keywords in different language: back electromotive force;back electromotive force factor;bldc;brushless direct current motor;dynamic model;electromagnetic design;finite element method;outer rotor;rotor;sinusoidal;stator;trapezoidal
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá tvorbou programu pro výpočet činitele elektromotorické síly bezkartáčového stejnosměrného stroje a jeho využitím při návrhu stroje. Za tímto účelem je nejprve popsána konstrukce a princip funkce zmíněného typu stroje, poté je pozornost věnována popisu algoritmu pro výpočet jeho činitele elektromotorické síly. Vytvořený algoritmus je nakonec využit při návrhu konkrétního stroje a poté porovnán s metodou konečných prvků.
Abstract in different language: This master thesis focuses on creation of an algorithm for computation of back electromotive force factor in brushless direct current motor. There are topologies and basic principles of such a motor discussed in the first part of this thesis for better understanding of the algorithm. After that the algorithm is described and compared with finite element method software. Design of brushless direct current motor supported by using the algorithm has been done for the purpose of validation of this algorithm in engineering conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jiri_Drazan.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
082293_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
082293_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce13,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.