Title: Českoslovenští legionáři v Rusku a jejich účast ve vojenských konfliktech v letech 1918-1919
Other Titles: Czechoslovak Legionaries in Russia and their Participation in Military Conflicts 1918-1919
Authors: Demchenko, Tatiana
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Fischerová Eva, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40661
Keywords: československá legie;československý sbor;vzpoura;československé povstání;kolčak;ruská zlatá rezerva;občanská válka;rusko;mikuláš ii.;intervence;státy dohody;východní fronta;sibiřská intervence;radola gajda;spojence;říjnová revoluce;sověty;lidová armáda;rudá armáda.
Keywords in different language: czechoslovak corps;czechoslovak legionaries;russian civil war;russian gold reserve;white armies;czechoslovak legion;siberian intervention;entente;allies;czechoslovak revolt;kolchak;red army.
Abstract: Kvalifikační práce se zaměřuje na výzkum události, které se odehrály v Rusku v první polovině 20. století. Jedná se o povstání československého sboru a jeho následující účast v občanské válce v Rusku v letech 1918-1919. Práce pojednává o popise osudu ruské zlaté rezervy a podílu československé legie na jejichž ztrátě. Jde taktéž o motivace Československa válčit na straně bílých armád a následujícího prudkého odchodu do týlu. Práce analyzuje míru vlivu, který měla československá legie na průběh historických událostí v Rusku a celém světě.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the research of events that happened in the Russia empire in the first half of the 20th century. Here is provided information about uprising of the Czechoslovak corps and its subsequent participation in the civil war in Russia in the years 1918-1919. The thesis deals with the description of the fate of the Russian gold reserve and the involvement of the Czechoslovak legion in this loss. It is also about the motivation of Czechoslovakia to fight on the side of the white armies and the following sharp departure to the rear. This diploma thesis analyzes the degree of influence that the Czechoslovak legion had on the course of historical events in Russia and around the world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA DEMCHENKO.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Demchenko - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce592,55 kBAdobe PDFView/Open
Demchenko - posudek O.pdfPosudek oponenta práce462,56 kBAdobe PDFView/Open
Demchenko - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce303,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.