Title: Obchodní akademie v Plzni mezi lety 1886 a 1944
Other Titles: Business academy in Pilsen between years 1886 and 1944
Authors: Šmausová, Adéla
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40668
Keywords: obchodní školství;obchodní akademie;plzeň;odborné školství;plzeňské školství;absolventi
Keywords in different language: business education;business academy;pilsen;vocational education;pilsen education;graduates
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá okolnostmi vzniku a vývoje obchodní akademie v Plzni mezi lety 1886 a 1944. Jelikož se jednalo o třetí školské zařízení svého druhu na našem území, je s jejím růstem přímo spjatý i rozmach tohoto druhu škol. Stanovené časové období ohraničuje rok vzniku plzeňské obchodní školy a končí válečným rokem 1944, kdy byla ukončena výuka na odborných školách.
Abstract in different language: The presented qualification thesis deals with the circumstances of the establishment and development of the Business Academy in Pilsen between 1886 and 1944. Since it was the third school facility of its kind in our territory, its growth is directly related to the growth of this type of school. The set period of time marks the year of the establishment of the Pilsen business school and ends with the war year 1944, when teaching at vocational schools was ended.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Smausova_2020.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
Smausova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce256,74 kBAdobe PDFView/Open
PV-Smausova.pdfPosudek vedoucího práce106,7 kBAdobe PDFView/Open
Smausova - posudek O.pdfPosudek oponenta práce580,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.