Title: Rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Developing primary school children's key competences in the educational area Humans and the World of Work
Authors: Kasíková, Veronika
Advisor: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Honzíková Jarmila, Prof. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40774
Keywords: hodnocení;klíčové kompetence;učení;rozvíjející projekty
Keywords in different language: evaluation;key competences;learning;developing projects
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí u žáků na prvním stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá klíčovými kompetencemi, jejich analýzou, dělením a využitím v pedagogické praxi. V praktické části je 5 projektů, které mají za úkol rozvíjet a hodnotit klíčové kompetence u žáků na 1. stupni ZŠ.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the topic Developing key competences of primary pupils in educational area Humans and the World of Work. The thesis is divided into two parts - a theoretical and a practical. The theoretical part applies itself to key competences, their analysis, dividing and use in pedagogical practise. There are 5 projects in the practical part, which may develop and evaluate key competences of pupils at primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Veronika Kasikova.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce36,16 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce39,17 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - Kasikova.pdfPrůběh obhajoby práce249,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.