Title: Funkce ve výuce matematiky na ZŠ
Other Titles: Functions in mathematics teaching at primary schools
Authors: Ceplechová, Lucie
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Kohout Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40777
Keywords: funkce;výuka;aktivity
Keywords in different language: function;teaching;activities
Abstract: Práce se zabývá výukou funkcí na ZŠ a historií vyučování funkcí. Jsou zde uvedeny aktivity do hodin.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with teaching function at elementary school. There are describe some activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ceplechova_Lucie.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek diplomove prace Lucie Ceplechove2.pdfPosudek oponenta práce413,07 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce45 kBAdobe PDFView/Open
Ceplechova protokol877.pdfPrůběh obhajoby práce393,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.