Title: Berounsko v letech 1945 - 1968
Other Titles: Berounsko in the age 1945 - 1968
Authors: Jandová, Barbora
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40900
Keywords: berounsko;československá republika;ksč;socialismus;měnová reforma;politické procesy;kolektivizace;okupace;srpen 1968
Keywords in different language: berounsko;czechoslovak republic;communist party of czechoslovakia;socialism;monetary reform;political processes;collectivization;occupation;august 1968
Abstract: Diplomová práce se zabývá událostmi, jež se odehrály v letech 1945-1968 v malém regionu s názvem Berounsko. Práce popisuje poválečný vývoj regionu, únorový převrat a společnost v 50. a 60. letech. Závěr práce je věnován sovětské okupaci a jejímu průběhu na Berounsku.
Abstract in different language: The thesis deals with the events that took place between the years 1945-1968 in a small region called Berounsko. The thesis describes the post-war development of the region, the February coup and society in the 50s and 60s years. The conclusion of this thesis is devoted to the Soviet occupation and its course in the Beroun region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berounsko v letech 1945-1968.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFView/Open
Jandova V.pdfPosudek vedoucího práce487,02 kBAdobe PDFView/Open
Jandova O.pdfPosudek oponenta práce104,47 kBAdobe PDFView/Open
Jandova P.pdfPrůběh obhajoby práce24,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.