Title: Aplikace moderních technologií při vyučování dějepisu na ZŠ
Other Titles: Application of modern technology in teaching history at elementary schools
Authors: Malecha, Petr
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40901
Keywords: školství;moderní technologie;dějepis;informační a komunikační technologie;ict;e-learning;ict výuka;ict učení;didaktika.
Keywords in different language: education;information and communication technology;history;ict;e-learning;ict teaching;ict education;didactics.
Abstract: V diplomové práci se zabývám aplikací moderních technologií do výuky dějepisu v českém primárním vzdělávání. Zaobírám se otázkou historického vývoje v oblasti integrace moderních technologií do vzdělávání. Věnuji prostor pojmosloví a teoretickým problémům, které se v oblasti implementace ICT nástrojů objevují. Dále také v práci hodnotím současný stav ICT kompetencí u českých pedagogů a žáků. V poslední a nejdůležitější části práce přináším vlastní didaktické návrhy řešení samotné aplikace moderních technologií do výukového procesu.
Abstract in different language: In the thesis I deal with applications of modern technologies in the teaching of history in Czech primary education. I deal with historical developments in the field of integration of modern technologies into education. I dedicate space to terminology and theoretical problems that arise in the implementation of ICT tools. I evaluate the current state of ICT competencies in Czech teachers and students. In the last and main part of the work you can find my own didactic proposals for the solution of application of modern technologies in the teaching process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Malecha Petr.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Malecha V.pdfPosudek vedoucího práce813,03 kBAdobe PDFView/Open
Malecha O.pdfPosudek oponenta práce613,55 kBAdobe PDFView/Open
Malecha P.pdfPrůběh obhajoby práce39,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.