Title: Vlastivědné didaktické inspirace v Tachově pro 5. ročník ZŠ.
Other Titles: The historical didactic inspirations in Tachov for the 5th degree of the primary school.
Authors: Topitschová, Petra
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40905
Keywords: město tachov;vlastivěda;historie;didaktické inspirace;aktivity;motivace žáků;5. ročník zš.
Keywords in different language: town tachov;history;didactic inspirations;activities;motivation of pupils;5th grade of the primary school.
Abstract: Diplomová práce je rozdělena na dvě stěžejní části. První část se zaměřuje na historii města Tachova. Obsahem druhé části diplomové práce jsou didaktické aktivity, které lze využít v hodinách vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Celá diplomová práce je doplněna obrázkovými přílohami, které demonstrují jednotlivé aktivity a ucelují tak konkrétnější představu o tom, jak by měly uvedené aktivity vypadat. Cílem této diplomové práce je propojit historii města Tachova s aktivitami, které lze realizovat s žáky ve školním prostředí, ale také mimo něj.
Abstract in different language: The thesis is divided into two pivotal parts. The first part focuses on the history of the town Tachov. The content of the second part of the thesis concerns about didactic activities that can be used in Science classes in the 5th grade of primary school. The entire thesis is complemented by picture attachments that demonstrate individual activities and thus incorporate a more specific idea of what those activities should look like. The aim of this thesis is to link the history of the city Tachov to activities that can be carried out with pupils in the school environment but also outside of it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Petra Topitschova.pdfPlný text práce8,26 MBAdobe PDFView/Open
Topitschova V.pdfPosudek vedoucího práce426,04 kBAdobe PDFView/Open
Topitschova O.pdfPosudek oponenta práce974,93 kBAdobe PDFView/Open
Topitschova P.pdfPrůběh obhajoby práce37,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.