Title: Možnosti analýzy výsledků multiplových metod pro stanovení specifických IgE
Other Titles: Possibilities of analysis of results of multiple methods for determination of specific IgE
Authors: Frantová, Eliška
Advisor: Vlas Tomáš, Ing. Bc.
Referee: Bršlicová Kateřina, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40961
Keywords: multiplexové metody;immunocap isac;strojové učení;alergie;alergeny
Keywords in different language: multiplex methods;immunocap isac;machine learning;allergy;allergens
Abstract: Trendem v diagnostice alergických onemocnění jsou především multiplexové metody, které umožňují vyšetřit široký panel alergenů z malého množství pacientského séra. Interpretace výsledků je ovšem velice náročná. Aplikací procesů strojové analýzy na rozsáhlou databázi výsledků testu ImmunoCAP ISAC byla zjištěna korelace mezi alergeny, u nichž jsem následně nalezla i značnou homologii. Homologie byla důsledkem náležitosti alergenů ke stejným proteinovým rodinám. V případech, kdy alergeny nenáležely do stejné proteinové rodiny a nezjistila jsem u nich homologii, ale přesto byla naměřena korelace, jsem zjistila, že cross-reaktivita mezi těmito alergeny se uskutečňuje přes cukernou složku CCD. Lze předpokládat, že implementace strojového učení ulehčí interpretaci výsledků získaných pomocí multiplexových metod.
Abstract in different language: Trending in the diagnosis of allergic diseases are mainly multiplex methods, which allow examination of a wide panel of allergens from a small amount of patient serum. However, interpreting the results is very difficult. By applying machine analysis processes to the extensive ImmunoCAP ISAC assay results database, a correlation was found between allergens, in which I also found significant homology as a result of allergens belonging to the same protein families. In cases where the allergens did not belong to the same protein family and I did not find any homology, but the correlation was measured, I found that the cross-reactivity between these allergens takes place via the CCD sugar component. It can be assumed that the implementation of machine learning will facilitate the interpretation of results obtained by using multiplex methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frantova_Eliska_ZL_BP.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
Frantova_VP.pdfPosudek vedoucího práce355,88 kBAdobe PDFView/Open
Frantova_OP.pdfPosudek oponenta práce337,95 kBAdobe PDFView/Open
Frantova.pdfPrůběh obhajoby práce342,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.