Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDach Stefanie, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtěrbová, Ilona
dc.contributor.refereeSchuster Radek, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-9-3
dc.date.accessioned2020-11-10T00:33:40Z-
dc.date.available2020-6-16
dc.date.available2020-11-10T00:33:40Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-8-12
dc.identifier84923
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40994-
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je představit několik klíčových koncepcí metafory a následně zhodnotit, jak tato filozofická pojetí obstojí ve světle poznání o metafoře z pohledu kognitivní vědy. Za zástupce filozofických přístupů jsem pro tuto práci zvolila klasickou teorii Aristotela, interakční teorii Maxe Blacka a nakonec kauzální teorii Donalda Davidsona. Tato pojetí jsou následně konfrontována s kognitivně vědním přístupem George Lakoffa a Marka Johnsona.cs
dc.format78 s. (125 998 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectmetaforacs
dc.subjectjazyková figuracs
dc.subjectpodobnostcs
dc.subjectinterakční teoriecs
dc.subjectkauzální teoriecs
dc.subjectkognitivní vědacs
dc.subjectobrazová schématacs
dc.subjectexperiencialismuscs
dc.subjectkonceptuální metaforacs
dc.subjectaristoteléscs
dc.subjectmax blackcs
dc.subjectdonald davidsoncs
dc.subjectgeorge lakoffcs
dc.subjectmark johnson.cs
dc.titleMetafora: porovnání tradičních a kognitivně-vědních pojetícs
dc.title.alternativeMetaphor: a comparison between traditional points of view and cognitive scienceen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programHumanitní studia
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this diploma thesis is to present some of the philosophical conceptions of metaphor as well as the cognitive science conception and to evaluate, how will the philosophical approaches stand in the light of cognitive science approach. For the philosophical approach I chose the classical theory of Aristotelés, interaction theory of Max Black and causal theory of Donald Davidson. For the cognitive science approach I chose the conception of metaphor of George Lakoff and Mark Johnson.en
dc.subject.translatedmetaphoren
dc.subject.translatedfigure of languageen
dc.subject.translatedsimilarityen
dc.subject.translatedinteraction theoryen
dc.subject.translatedcausal theoryen
dc.subject.translatedcognitive scienceen
dc.subject.translatedimage schemataen
dc.subject.translatedexperientialismen
dc.subject.translatedconceptual metaphoren
dc.subject.translatedaristotelesen
dc.subject.translatedmax blacken
dc.subject.translateddonald davidsonen
dc.subject.translatedgeorge lakoffen
dc.subject.translatedmark johnson.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Sterbova.pdfPlný text práce623,14 kBAdobe PDFView/Open
ved_Sterbova_dach.docxPosudek vedoucího práce54,71 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Sterbova_schuster.pdfPosudek oponenta práce683,11 kBAdobe PDFView/Open
Sterbova_obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce859,35 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.