Title: Translation of a text from the field of linguistics with a commentary and a glossary
Other Titles: Translation of a text from the field of linguistics with a commentary and a glossary
Authors: Patová, Klára
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Quinn Novotná Veronika, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41226
Keywords: překlad;překladatel;lingvistika;anglický jazyk;teorie překladu;makro přístup;mikro přístup
Keywords in different language: translation;translator;linguistics;english language;theory of translation;macro approach;micro approach
Abstract: Hlavním cílem této práce je překlad textu z oblasti lingvistiky s komentářem a glosářem. Text je zaměřený na použití angličtiny, variety diskurzu a regionální rozmanitost. Jedná se o překlad z angličtiny do češtiny. Práce se dělí na dvě části. Teoretická část obsahuje obecné znalosti překladu. Praktická část se skládá ze samotného překladu, komentáře obsahujícího mikro a makro přístup a glosáře vysvětlujícího jednotlivé pojmy. Na konci práce nalezneme poznámky, uvedené zdroje, shrnutí v anglickém i českém jazyce a přílohy.
Abstract in different language: The objective of this thesis is the translation of a text from the field of linguistics with a commentary and a glossary. The text is focused on using English, varieties of discourse and regional variation. It is a translation from English language into Czech. The work is divided into two parts. The theoretical part includes the general knowledge of translation. The practical part is composed of the translation, a commentary containing the micro and the macro approach and a glossary explaining individual expressions. At the very end the endnotes, bibliography, abstract, resumé and appendix are included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Klara Patova.pdfPlný text práce17,37 MBAdobe PDFView/Open
Patova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce519,53 kBAdobe PDFView/Open
Patova - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Patova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce238,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.